Leppälahti seura

Leppälahti seura toimii alueen eri yhdistysten ja toimijaryhmien yhteisenä foorumina, jossa keskustellaan koko aluetta koskevista asioista.

Yhdistys rekisteröitiin 7.5.2014. Yhdistyksen tarkoituksena on mm. toimia Leppälahden yhdistysten, yhteisöjen ja kylien asukkaiden yhteistyöelimenä pyrkimyksissä parantaa edellä mainituilla alueilla vakituisesti tai vapaa-aikanaan asuvien ihmisten hyvinvointia.

Yhdistyksen jäseneksi ilmoittautuminen tapahtuu vaikkapa sähköpostitse: hallitus [at] leppalahti.com  tai ottamalla yhteyttä hallituksen jäseniin.

Sähköpostiin voi myös jättää aloitteita tai kertoa ideansa toiminnan kehittämiseksi.

Hallituksen jäsenet:

  • Pirjo Burman, taloudenhoitaja, etunimi.sukunimi@pp.inet.fi, 040 0935 206
  • Seppo Moilanen, varapuheenjohtaja, etunimi.sukunimi@kolumbus.fi, 040 5525 795
  • Leena Nurmiranta
  • Kirsi Paukku
  • Laura Pisto
  • Päivi Wartiainen, puheenjohtaja, etunimi.sukunimi@gmail.com, 040 0742 300