Tiedotustilaisuus haja-asutusalueiden jätevesien käsittelystä 30.10.2018 klo 18 kerhotila, Leppälahdentie 19

Projektiasiantuntija Tuija Manerus, biotalousinstituutti,
saapuu kertomaan meille tiistaina 30.10. klo 18 jätevesien käsittelyyn liittyvistä asioista.
Mukana myös vesitalousasiantuntija Kai Voutilainen, ELY-keskus.
Tilaisuus pidetään kerhotilalla ja se kestää n. kaksi tuntia.

Haja-asutuksen jäteveden käsittelyä koskeva lainsäädäntö uudistui keväällä 2017. Lainsäädännön muutoksessa jäteveden käsittelyvaatimuksia nostettiin asetuksen tasolta lain tasolle ja säädöksiä selkeytettiin. Merkittävin muutos tuli puhdistusvaatimusten noudattamisen siirtymäaikoihin, joiden pääperusteina ovat nyt vesiensuojelulliset tekijät. Jos kiinteistö sijaitsee enintään 100 m päässä vesistöstä tai merestä tai pohjavesialueella, on järjestelmä kunnostettava 31.10.2019 mennessä. Kiinteistön sijaitessa näiden alueiden ulkopuolella, on järjestelmä uusittava puhdistusvaatimukset täyttäväksi, kun kiinteistöllä tehdään vesijärjestelmiä tai muuta suurempaa luvanvaraista remonttia tai tietynlaisia korjaus- tai muutostöitä.

Edellä mainittujen säädösten lisäksi jätevesistä ja niiden käsittelyssä syntyvistä jätteistä on säädetty mm. maankäyttö- ja rakennuslaissa ja -asetuksessa, jätelaissa, terveydensuojelulaissa ja -asetuksessa, vesihuoltolaissa ja lannoitevalmistelaissa. Kunnat voivat antaa tarkempia ja valtakunnallista tasoa tiukempiakin paikallisia määräyksiä mm. ympäristönsuojelumääräyksissä ja rakennusjärjestyksessä.

Tule kuuntelemaan lisää sekä esittämään kysymyksiä tästä tärkeästä asiasta.

Kahvitarjoilu alkaen klo 17.30

Leppälahti seura, hallitus